Termíny - VICTORIUS

Prejsť na obsah
TERMÍNY A PLATBY

TERMÍNY


  • jar 2021 | začiatok výstavby
  • II. štvrťrok 2021 | zápis rozostavanej stavby na kataster
  • II. štvrťrok 2022 | kolaudácia a predaj

PLATBY


  • 1. platba | vo výške 30% do 15 dní od podpisu Zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníctva bytu
  • 2. platba | vo výške 70% do 15 dní od predloženia právoplatného kolaudačného rozhodnutia pri podpise Zmluvy o  prevode vlastníctva bytu
Návrat na obsah